تحقيق نمونه اساسنامه شركت سهامي خاص|سی اُ

تحقيق نمونه اساسنامه شركت سهامي خاص

دسته بندی این مطلب: سایر گرایش های مدیریت کلمات کلیدی فایل: تحقيق مديريت,مديريت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,اساسنامه,شركت سهامي خاص,نمونه اساسنامه
هم اکنون فایل با موضوع تحقيق نمونه اساسنامه شركت سهامي خاص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
تحقيق نمونه اساسنامه شركت سهامي خاص

اساسنامه
شرکت سهامی خاص
شماره ثبت
تاریخ ثبت
بسمه تعالی
بخش اول
نام- موضوع- مدت و مرکز اصلی شرکت
ماده 1) نام شرکت
نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)
ماده 2) موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است از..
ماده 3) مدت شرکت
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.
ماده 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن
مرکز اصلی شرکت خیابان
کوچه شماره کدپستی
بخش دوم
سرمایه و سهام
ماده 5) سرمایه
سرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال منقسم به سهم با نام و سهم بی نام هر یک به ارزش
ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
محل امضاء سهامداران
ماده 6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.
ماده 7) اوارق سهام
کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

  • تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌

  • گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, تحقیق در مورد گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, دانلود تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, دانلود رایگان تحقیق گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, پروژه گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌, مق,,,